ВИКЛАДАННЯ ПЕРУКАРСЬКОЇ СПРАВИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ ПЕРУКАРСЬКОЇ СПРАВИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ.

Пархоменко Ірина Миколаївна викладач спец.дисциплін ІІ категорії ДНЗ «Глухівське вище професійне училище»

Анотація. В статті висвітлені питання щодо впровадження змішаного навчання в освітній процес.

Ключові слова: змішане навчання, Інтернет ресурси, фасилітатор.

Актуальність: Традиційну та онлайн - освіту можна і потрібно поєднувати. Їх гармонійну взаємодію називають змішаним навчанням.

Сьогодні часто вживають фразу “цифрове покоління”. Поширювати її почав американський письменник та дослідник у сфері освіти Марк Пренскі. Саме він вперше визначив “цифрове покоління”, як таке, що з’являється сьогодні і не тільки вміло використовує новітні технології, але й очікує на їх постійну доступність у всіх аспектах життя. Сучасні учні хочуть навчатися швидко, ефективно та мобільно. Один із способів надати їм таку можливість — запроваджувати систему змішаного навчання.

Мета статті: розкрити ефективність використання змішаного навчання на уроках перукарської справи.

Перш ніж розглянути тему «Організація процесу викладання перукарської справи в умовах змішаного навчання», хочеться підкреслити слова відомого бізнесмена Білл Гейтс, засновника корпорації Майкрасофт, який говорив про те, що технології це лише інструмент. Карантин 2020 підтвердив думку проте, що технології не замінять педагогів, але кожна проблема це нові можливості. Для здобувачів освіти це навчитися жити самостійно, для педагогів – використовувати цифрові технології.

У зв’язку з цим перед педагогами нашого навчального закладу виникла необхідність пошуку нових технологій і форм навчання, до яких можна віднести змішане навчання.

Термін «змішане навчання» має різне трактування у літературних джерелах. Насправді цей термін є надзвичайно широким, але в сучасний час досить часто вживається для того, щоб описати технологію під час якої змішується традиційна форма навчання та онлайн навчання. Сама концепція з’явилася ще в 1990 – х як противага онлайн – навчанню, проте вивчати та впроваджувати її почали лише з 2000 – х.

Якщо уявити спектр навчання між «на місці» та онлайн, змішане навчання буде посередині між ними.

До обов’язкових компонентів змішаного навчання належить робота викладача з учнями, яка може бути в стінах училища, групи, або поза нею, крім того це обов’язкова співпраця з одногрупниками, самостійна робота учня і онлайн навчання.

Сучасність вимагає від викладача:
 • - показати де можна використати знання, що здобув учень;
 • - сформувати ключові компетентності.
Основна відмінність змішаного навчання від звичайної системи – активне використання технологій, щоб знайти матеріал і отримати нові знання. Так, технології стають повноцінною частиною навчального процесу. Проте йдеться також і про поєднання різних підходів, способів подачі матеріалу, видів роботи. Наприклад, частина інформації розподіляється на групову роботу, частина – на самостійне вивчення. Це не залежить від того, відбувається це у класі чи дистанційно.

Організація навчального середовища, що дає нам можливість рівноцінно працювати офлайн і онлайн, доступність та зручне користування електронним середовищем дає змогу повертатись до попередніх уроків, шукати додаткову інформацію, конспектувати.

Модель змішаного навчання «Підкріплення традиційного навчання», яка мною була обрана на початку навчального року передбачала незначне вкраплення онлайн навчання в освітній процес.

З 16.11.2020 року за рекомендаціями МОН для груп, чисельність яких становить більше 20 осіб організовано гнучку модель змішаного навчання, яка передбачає чергування традиційного навчання і онлайн навчання ( в моїй групі 24 учні). Поділ учнів я здійснювала враховуючи стан здоров’я та можливість відвідувати училище.

Електронною освітньою платформою для навчання обраний Google Classroom, де для моєї групи створений свій клас. В цьому класі прикріплений розклад занять, який змінюється відповідно до робочих планів.

Ключовим фактором успіху є роль вчителів. Тут вони – фасилітатори навчального процесу. Тобто, люди, які організовують колективне обговорення так, щоб усі учні були максимально залучені, а проблеми вирішувалися швидко й ефективно. Відтак, основна мета вчителів — не оцінити учнів на екзамені, а активно взаємодіяти з ними, відстежувати прогрес та допомагати у разі потреби. Так вчителі перестають бути просто спостерігачами і займають роль менторів. Ось чому важливо комуні кувати нові можливості.

Для цілей змішаного навчання цифрова грамотність – це вміння використовувати онлайн – технології та опанувати нові. Підвищуючи рівень ІКТ – компетентності, на базі ДНЗ «Глухівське ВПУ» проведено ряд майстер – класів, інструктивно – методичних нарад, вебінарів де я та мої учні приймали активну участь.

Під час навчання ми досконало оволоділи навичками використання платформи Google Classroom, дізналися як здійснювати підбір матеріалів, навчилися створювати інтерактивні завдання, презентації в різних додатках, сервісах, програмах.

Тепер учні самі розраховують свій час – це збільшує ефективність навчання; я, як вчитель, фокусуюсь на не когнітивних навичках, використовую систему групового викладання, один день на тиждень даю на самостійне опрацювання матеріалу з предмету «перукарська справа».

Недолік у порівнянні зі змішаним навчанням – учні, які навчаються онлайн, не мають можливості особисто спілкуватись і розвивати навички роботи в команді. Натомість система змішаного навчання дозволяє вирішити цю проблему. Наприклад, дослідивши змішане навчання і провівши опитування серед учнів показало дуже добру результативність саме цієї системи.

Дослідники у сфері освіти Чарльз Грехем та Джаред Стайн виділяють три основні переваги системи змішаного навчання: доступність, покращення навчального процесу та зменшення витрат.

Я згодна з цим твердженням і застосовую ці переваги на перукарській справі.

Наприклад, самостійне опрацювання частини матеріалу робить навчальний процес більш гнучким. Учні можуть проглянути його у такому місці та темпі, який зручний саме для них. Формат уроку зазвичай не дає можливості повторити пройдений чи осмислити новий матеріал у потрібному обсязі, а саме, повертатись до попередніх уроків, шукати додаткову інформацію, конспектувати тощо.

За системи змішаного навчання учні не просто отримують настанови від мене, як вчителя, чи спираються на програму курсу. Вони здобувають інструментарій для самостійної навігації та пошуку матеріалу у межах теми. Робота з онлайн-матеріалами дозволяє учням рухатися у власному темпі, а не наздоганяти решту класу.

На традиційних уроках з перукарської справи учні рідко працюють над певною темою усім класом. Крім того, дехто відчуває труднощі у взаємодії з великими групами людей. Тому замість скорочення кількості соціальної взаємодії через введення онлайн-частини — змішане навчання навпаки найчастіше стимулює командну роботу.

Учні працюють онлайн і не потребують, наприклад, роздрукованих додатків для певного матеріалу. Змішане навчання також може вирішити проблему з наданням підручників ( їх дуже мало), оскільки учні можуть працювати з матеріалами без паперових аналогів.

Дуже важливо є те, що реалізація даної форми навчання не можлива без технологічного блоку, а саме наявності Інтернет – каналі, гаджетів та приєднання до єдиної освітньої платформи.

Тому, на мій погляд, завжди є свої плюси та мінуси.

Висновки.

Переведення частини процесу в онлайн відрізняє змішане навчання від звичної для України системи – у класі або в майстерні з зошитами та підручниками. Тому, перш ніж впроваджувати цю систему навчання практично, необхідно зауважити, що:
змінювати спосіб своєї роботи повинні хотіти і учні, і вчителі;
змінювати потрібно підхід до викладання і навчання, а не лише матеріальне обладнання;
треба враховувати індивідуальні потреби учнів та застосовувати усі доступні для цього ресурси;
використовувати проміжний контроль — щоб відразу вносити корективи, коли виникають труднощі чи система не працює як слід;
чітко пояснити вчителям та учням особливості системи — щоб уникнути потенційних проблем переходу у суто онлайн- чи суто офлайн-формати. Список використаних джерел:


 1. Додаткова інформація про моделі blended learning (російська)
 2. Наукова стаття “Змішане навчання”
 3. Стаття “Змішане навчання, як модель використання інформаційно-освітніх ресурсів”
 4. Різні відео про змішане навчання на цьому блозі
 5. Відео про перевернутий клас
 6. Секрети успіху blended learning
 7. Для загального розвитку більш візійна стаття – Освіта після технологій
 8. http://www.christenseninstitute.org/key-concepts/blended-learning-2/
 9. http://www.edelements.com/
 10. http://www.blendedlearning.org/
 11. https://blended.online.ucf.edu/


0 Коментарі