Безперервна освіта педагога за індивідуальною освітньою траєкторією

Навчально-методичний посібник "Безперервна освіта педагога за індивідуальною освітньою траєкторією" 
У навчально-методичному посібнику розкрито шляхи організації безперервної освіти педагога за індивідуальною освітньою траєкторією. На основі аналізу наукової літератури розглядаються теоретичні засади організації діяльності педагога за індивідуальною освітньою траєкторією, презентовані сучасні форми, моделі, технології, практики організації дієвого науковометодичного супроводу професійного розвитку, самоосвітньої діяльності педагогічних працівників. Обґрунтовано роль самоосвіти в професійному розвитку вчителя. 

Видання буде корисним працівникам методичних служб, керівникам закладів освіти, педагогам, усім, хто цікавиться організацією безперервного розвитку педагога за індивідуальною освітньою траєкторією.
 

0 Коментарі